Lågstadisatsningen

Under den här sidan kommer jag att samla en del information som gäller lågstadiesatsningen på rektorsområde 1 i Tierps kommun.

Uppdraget för min del just nu är att fokusera på:

  • Matematikundervisningen
  • Pedagogisk samverkan mellan fritids och skolan
  • Främja utbyte mellan pedagoger inom rektorsområdet
  • Utbildningar för pedagogisk personal